d99854f7179fb9b0085c107d7519a759

Olası Elişi

Olası Elişi’, goblen ile katılımcılara önceden tamımlanmış sınırlı bir yaratım alanı sunar. Goblen işleme geleneğinde uygulanan, ‘örneğin aynısını yapma’ yani ‘kopyalama’ üzerine giden üretim aslında yaratıcılıktan çok el becerisi ve zamanla doğru orantılı olarak değişen görsel bir sonuç vermekte. Bu geleneğin doğasından yola çıkarak hazırladığımız kurguda, katılımcılara verdiğimiz dijital imajların üzerinde belirlenen 10-pixel- lik kadraj alanının, müşterek (common) goblen kanvası üzerine uygulanması söz konusu. Kavramsal açıdan, ortak yaratımın söz konusu olamayacağı bu geleneğe farklı bir bakış açısı getirerek aslında bir kolaj oluşturmak hedefleniyor. Katılımcılar bunu günümüz dünyasında politik ve/veya sosyal, globalde common olarak bizi yönlendiren güçlerin sembolik imajları üzerinden yapıyorlar. Bu sembolik imajlar şöyle sıralanıyor: Dini semboller, United Nations, NATO, EU, Federal reserve, World Bank, EU Bank, USA, İran, Çin, Rusya, Latin Amerika, Brezilya, Coca Cola, Mc Donald’s ikonları vs. Olası Elişi’nde bu öğelere dair sembolik imajlar needlework şeklinde görsellerle goblen ek- ranı üzerindedirler. İmajların 10-pixellik alanları kırmızı bir

 kutu ile işaretlenmiştir. Bilgisayar rastgele imajların her işleme sonrası belli bir deseni takip etmesi ve işlenecek total alanın tam bir goblen kanvası- nı tamamlamasını öngörür. Algoritmik olarak belirlenen bu öngörü katılımcıların o sistemi nasıl kullandıklarına bağlı olarak farklılaşacaktır. Seçtikleri renkler, pixel olarak algıladık- ları ve işledikleri alan, boş goblen kanvası üzerinde işlemeyi seçtikleri bölge vs. gibi bir çok değişken işin içine girdiğinde ortaya çıkacak olan kolaj her kullanıcıda bambaşka bir görsel yaratacaktır. 15 günlük ser- gi boyunca common’ın ürettiği imajlar toplanır ve bunlar ana imajlar, olası algoritmik kolaj ve common’ın işlediği kolaj olmak üzere üretim sürecinin birbirine bağlı 3 adımını sergileyen bir ürün olarak sergilenir.

Artist:
Nagehan Kurali
Selin Özçelik