06bb37e15d6759421f5b460d69093def

Cismani Deneyimler

Web 2.0 ve doğal kullanıcı arayüzlerindeki (dokunmatik veya hareket tabanlı) eşzamanlı gelişmeler, aynı anda birden fazla yerde varolma hissiyatı yaratırken, dokunma hissiyatını azaltmaktadır. Deneyimler birden çok algıyı içeren olgulardır, dolayısıyla bu müşterek deneyimleri paylaşırken, deneyimin özü sayısallaştırma sürecinde kaybolmaktadır. Bu durum da aynı anda birden fazla yerde varolma hissiyatının suni olduğunu gösterir. İnsan-makina arayüzleri, insan- insan etkileşiminden ilham alınarak tasarlanmaktadır. Bu ilhamın sebebiyet verdiği sonuçların tek yönlü olduğunu düşünmek naif olur. Dokunmatik arayüzlerin dokunsal geribesleme eksikliği bulunurken, kamera tabanlı hareket tanıyan arayüzler herhangi fiziksel bir arayüz barındırmamaktadır. Dolayısıyla, bu arayüzlerin kullanıcılara dikte ettiği etkileşim methodları zamanla alışkanlıktan içgüdüye dönüşmektedir. Bu da sosyal etkileşimdeki dokunma hissiyatını azaltmaktadır. Son on yılda, “paylaşmak” sözcüğünde oluşan anlam karmaşasının sebeplerinden bazıları bunlardır. Bu projenin amacı, kullanıcıların birbirlerine dokunmalarını dikte eden bir arayüz üzerinden müşterek tecrübelerin simulasyonunu yaratmaktır.

Artist:
Osman Koç